Vizyonumuz

Dünya enerji arenasında Türkiye'nin üstlendiği etkin ve önemli görev kapsamında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek
Tüm faaliyetlerinde Devlete, Müşteriye ve Sektöre daima dürüst davranmak

Adil ve hakkaniyete uygun bir piyasa gelişimine katkıda bulunmak
Müşterilere bir ortak gözüyle bakmak ve her müşteriye özel çözümler üretmek

Müşteriyi doğru yönlendirmek ve müşteri taleplerini dikkate almak
Tüm yasa ve mevzuata uygun hareket etmek

Müşteriye en ekonomik ve kalite odaklı hizmeti sunmak
Kısa, orta ve uzun dönemli stratejik planlamalar yaparak sektördeki konumunu geliştirmek

Hizmetlerinde çevreye duyarlı olmak
Kültürümüzü korumaya yönelik çalışmalarda ve sosyal sorumluluk projelerinde etkin olarak yer almak