Tarifeler

DAĞITIM KURULUŞU SERBEST OLMAYAN TÜKETİCİ (ABONE)   DAĞITIM KURULUŞU SERBEST TÜKETİCİ  
TL/Sm3   Kademe-1 Kademe-2
(YSM’si 300.000 sm3 ve Altında  Olan Müşterilerinin Tüketim Miktarları İçin)

TL/Sm3  
(YSM’si 300.001 sm3 ve Üzerinde Olan Müşterilerinin Tüketim Miktarları İçin)

TL/Sm3
0,763615   0,800000 0,796000
YSM : Dağıtım kuruluşunun müşterilerinin, dağıtım kuruluşu ile yapmış oldukları Doğal Gaz Satış Sözleşmelerindeki yıllık sözleşme miktarlarıdır.
  • Fiyatlarımıza Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) ve her bir dağıtım şirketi için ödenecek Taşıma Bedeli dahil değildir.
  • Dağıtım bölgesi içinde yer alan serbest tüketicilere yapacağımız satışlarda birim fiyat, doğal gaz dağıtım şirketine ödenecek taşıma bedeli ilave edilerek belirlenmektedir.
  • Yukarıda yer alan tarifeler satışlarımızdaki fiyatlarımız için referans teşkil etmekte olup, müşteri ile yapılacak sözleşme şartlarına göre değişiklik gösterebilmektedir.