Hedeflerimiz

Türkiye Doğal Gaz Piyasası'nın serbestleştirilmesi sürecinde etkin bir rol oynamak
Doğalgaz Piyasası'nın ithalat ve toptan satış ayağında güvenilir ve güçlü bir firma olarak sürdürülebilir büyümeyi sağlamak
Büyüme hedefimize uyumlu olarak kaynaklarımızı geliştirmek ve yeni yatırım alanlarına yönelmek
Türkiye'de doğal gaz tüketiminin gelişimi paralelinde depolama alanında projeler üretmek ve arz güvenliğine katkı sağlamak

Topluma ve çevreye saygılı bir kuruluş olarak müşteri memnuniyetini sağlamak
Güvenilir, rekabetçi ve ekonomik temellere dayanan hizmet anlayışı ile çalışmak
Çalışanların performans ve memnuniyetini artırarak kurumsal yönetim sistemini geliştirmek
Yönetsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek hizmet kalitemizin bir unsuru haline getirmek